Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 6.10.

6. 10. 2017

6. října 2017

Milí rodiče,

v tomto týdnu jsme oslavili narozeniny s Klárkou a ve středu Svátek zvířat. Deváťáci pro nás při té příležitosti připravili šest stanovišť s různými úkoly. Celkově jsme se mezi všemi třídami prvního stupně umístili na 3. místě. Také jsme vybrali tři zástupce do nového Ekotýmu.

Co jsme zvládli:

ČJ – hlavním tématem byl význam slov – rozlišovali jsme slova jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a nespisovná, vytvářeli jsme zdrobněliny, hledali protiklady
- četli jsme pověst o sv. Václavovi
- četli jsme ukázku z knihy P. Braunové: Ztraceni v čase a dali dohromady spoustu zásad, jak se rozumně chovat za bouřky

M – procvičovali jsme písemné odčítání, protože první opakování nedopadlo moc dobře
- počítali jsme obvody obsahy čtyřúhelníků ve čtvercové mříži
- řešili jsme pavučiny a násobilkové obdélníky
- v krokování jsme se seznámili s pokynem „čelem vzad“, který nahrazuje mínus před závorkou, a pomocí krokování tak vyřešíme příklady např. 4 – (2 – 1) =

AJ – zazpívali jsme si známý hit Y.M.C.A., procvičovali jsme hláskování (jak zápis podle diktátu, tak hláskování vlastních slov)

VL – zabývali jsme se mapami – umíme číst značky, víme, co nám prozradí měřítko mapy a co označují barvy na mapě

PČ – na zahradě jsme hrabali listí a sbírali oříšky

VV – konečně jsme použili tempery a zkoušeli jsme míchat barvy

TV – protože pršelo, museli jsme do sokolovny; hráli jsme přehazovanou

 

Co nás čeká příští týden:

ČJ – vlastní jména (opakování ze 3. třídy) – učebnice str. 11, diktát str. 13

M – dělení na části, zvířátka dědy Lesoně – učebnice str. 12 - 16

AJ – Unit 2 – family, přivlastňovací zájmena „his, her“

VL – orientace v krajině (připomeneme si světové strany)

 

Další informace:
- na konci října proběhne bleskový sběr papíru, ve dnech 31.10. – 2.11. bude u školy přistaven kontejner, do kterého můžete vhazovat svázané balíky (třídním učitelům se pouze nahlásí množství)

- čtenářský deník – první letošní zápis odevzdat do 16.10.

 

Hezký nadcházející týden

Markéta Pézlová