Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 5.3.

5. 3. 2018

5. března 2018

Milí rodiče,
zkontrolujte, prosím, spolu s dětmi výbavu jejich penálu a aktovky. Chybí nám pera, tužky, lepidla, fixy na smazávací tabulku, pravítka, kružítka, obaly na učebnice….

Co už umíme:
ČJ – správně odůvodnit i/y v koncovce podstatných jmen rodu středního a rodu ženského
- seznámili jsme s větou zvolací (učebnice str. 70) a pravidly psaní přímé řeči (učebnice str. 74) – oboje budou děti moci využít ve svých textech v dílně psaní

M – měřili jsme obvod a průměr válce, pokusili jsme se vytvořit „šaty pro válec“
- naučili jsme se zapisovat postup krychlové stavby

AJ – umíme pojmenovat důležité budovy ve městě, najít cestu podle zadání a také jednoduchou cestu popsat
- učíme se orientovat v kratším souvislém anglickém textu

VL – shrnuli jsme, co víme o pravěku – porovnali jsme život ve starší a mladší době kamenné

Co nás čeká v nadcházejícím týdnu:

ČJ – slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv, tvar jednoduchý a složený
- koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského - procvičování

M – hra „Střelba na cíl“, první setkání s desetinnými čísly, vytváření souborů dat (učebnice do str. 55)

AJ – lekce 6 – sporty ( I like swimming.)

VL – Keltové

Další informace:

6.3. výukový program Besedárium ve škole – „Hra o přežití“ – 100 Kč

14.3. divadlo Minor „Lipany“ – 120 Kč

23.3. Noc s Andersenem

27.3. Jarní jarmark – od 15 h

- děti dostaly „Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro školu v přírodě“ – pokud máte např. z letního tábora s odpovídající platností, je možné jej použít

 

Markéta Pézlová