Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 29.1.

29. 1. 2018

29. ledna 2018

Milí rodiče,

první pololetí máme zdárně za sebou. Pololetní prověrky dopadly celkově dobře. Nejvíc potíží dětem nadělaly slovní druhy, ty budou vyžadovat ještě hodně tréninku i mimo školu.

Co už umíme:
ČJ – odvodili jsme koncovky u všech vzorů pro podst. jména rodu středního v jednotném i množném čísle a umíme si v koncovce zdůvodnit psaní i/y
- před prověrkou jsme ještě procvičovali určování slovních druhů při hře domino
- v dílně psaní jsme se blíže zabývali popisem, tak abychom ve vlastních textech dokázali čtenářům lépe přiblížit prostředí, předměty i postavy
- pracovali jsme s dvěma básničkami Shela Silversteina (Kolorým, Co chybí)

M – hráli jsme hru NIM (pokud si chcete poměřit své schopnosti s dětmi, návod ke hře najdete v učebnici na straně 39)
- vysvětlili jsme si pojem dělitelnost (číslo A je dělitelné číslem B beze zbytku) a ověřovali jsme dělitelnost čtyř/pěti po sobě jdoucích trojciferných čísel třemi/čtyřmi
- řešili jsme úlohy o schodech – v nich jsme pracovali i se zápornými čísly
- zavedli jsme si nový pojem dvojschodový krok = dvojkrok (neboli Spejblův krok)

AJ – na tématu zvířata jsme trénovali poslechové i mluvní dovednosti a také čtení
- přečetli jsme si komiks o Colinovi a krátké texty o zvířatech na farmě

VL – prostřednictvím krátkého animovaného filmu na Déčku (České pexeso – Středočeský kraj) se seznámili s významnými sídly, kulturními i přírodními památkami Středočeského kraje

Co nás čeká v tomto a příštím týdnu:

ČJ – vzory u podstatných jmen rodu ženského

M – římské číslice, rovnice (učebnice do str. 46)

AJ –  lekce 5 – budovy ve městě a dopravní prostředky, popis cesty (učebnice do str. 36)

VL – hlavní město Praha

Další informace:

  • do konce ledna je třeba uhradit doplatek školy v přírodě ve výši 2.290 Kč na účet školy 163034109/0600
  • ve středu 31.1. se rozdává pololetní vysvědčení, vyučování končí v 11:30
  • v pátek 2.2. jsou jednodenní pololetní prázdniny
  • 5.2. program o třídění odpadu (ve škole) a termín odevzdání čtenářského deníku
  • 6.2. referát na vlastivědu

 

 

Markéta Pézlová