Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 26.11.

4. 12. 2017

24. listopadu 2017

Milí rodiče,
děkuji za příjemná setkání v průběhu čtvrtletních konzultací.

Co už umíme:
ČJ – procvičujeme stále určování slovních druhů a pravopis vyjmenovaných slov
- v dílně psaní jsme se věnovali přímé řeči, aby ji děti mohly ve svých textech správně používat

M – cvičili jsme v rýsování ve čtvercové mříži (podle diktátu i podle tištěného zápisu)
- objevovali jsme trojúhelníky, naučili jsme se rozeznat trojúhelník rovnoramenný
- skládali jsme obrazce z dílků Tangramu
- trénovali jsme i násobení a dělení a řešili rovnice

AJ – pokračujeme v tématu jídlo: objednávali jsme si v restauraci, zahráli si rozhovory s popleteným číšníkem (učebnice str. 19) a poslechli si Lennyho, jak si připravuje zdravý oběd

VL – zjistili jsme, proč se 17. listopadu slaví státní svátek

Co nás čeká v příštím týdnu:

ČJ – slovní druhy, vyjmenovaná slova, diktát (učebnice str. 53, cv. 24)

M – úhlopříčky, kolmice (učebnice do str. 31)

AJ – lekce 3 – učebnice str. 21, 22 (breakfast, příslovce always, sometimes, never, Colin)

VL – práce s mapou              

Další informace:
- v pátek 1.12. pojedeme na vánoční výstavu do Betlémské kaple v Praze (podrobnější informace mají děti v notýsku se sovou)
- 30.11. – fotografování (vánoční kolekce – kalendář…)
- do 30.11. prosím o úhradu zálohy na ŠvP na účet školy

Markéta Pézlová