Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace rodičům 12.11.

4. 12. 2017

12. listopadu 2017

Milí rodiče,
úterní dopoledne nám oživili roboti Ozoboti, kterým se děti učily dávat pokyny prostřednictvím barevných kódů a provádět je tak různými bludišti. Moc děkuji panu Hypšovi a panu Kolesovi, že nám tuto zkušenost umožnili. Děti si to moc užily J.

Co už umíme:
ČJ – procvičujeme určování slovních druhů a pravopis vyjmenovaných slov
- četli a poslouchali jsme pohádky Aloise Mikulky
- v dílně psaní vznikají první autorské texty

M – řešili jsme další rovnice (v podobě úloh „Myslím si číslo“ a
- procvičovali jsme násobení a dělení
- ve skupinách děti řešily šipkové grafy
- připomněli jsme si sudá a lichá čísla

AJ – dokončili jsme druhou lekci
- přečetli jsme si úvodní příběh 3. lekce

VL – postupně se seznamujeme s českými řekami, pracujeme s pojmy soutok, přítok, pramen

TV – zvládli jsme další disciplíny olympiády, kterou připravili Filip, Kuba a Vašek
- klukům patří velká pochvala za organizaci, nechybělo ani vyhlášení výsledků a odměny J

Co nás čeká v příštím týdnu:

ČJ – slovní druhy, vyjmenovaná slova po L

M – šipkové grafy, sudá a lichá čísla, rovnice (učebnice do str. 27)

AJ – lekce 3 – potraviny, nakupování, výrazy „some, any“, hodiny

VL – řeky, jezera, rybníky

Další informace:
- ve třídě se vyskytly vši – pravidelně dětem prohlížejte vlasy

Markéta Pézlová